Oferta

Podstawową działalnością mojej firmy jest wycena nieruchomości. Bardzo cenię sobie kontakt z ludźmi oraz możliwość oferowania usług zarówno doradztwa jak i szacowania nieruchomości.

 

Moja oferta obejmuje wycenę nieruchomości:

     gruntowych niezabudowanych,

     gruntowych zabudowanych,

     lokalowych,

     rolnych,

     spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

     innych praw związanych z nieruchomościami.

 

Wyceny sporządzane są dla różnych celów:

     zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,

     określenia ceny kupna-sprzedaży,

     celów księgowych,

     podziału majątku,

     określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,

     określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,

     określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.

 

Przy sporządzaniu operatów szacunkowych działam na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

 

Cena świadczenia usługi ustalana jest indywidualnie w oparciu o szereg czynników właściwych dla danej nieruchomości i rodzaju wyceny, do głównych należy rodzaj nieruchomości, cel wyceny oraz kompletność dokumentacji posiadanej przez Klienta.