postheadericon Oferta

Podstawową działalnością mojej firmy jest wycena nieruchomości. Bardzo cenię sobie kontakt z ludźmi oraz możliwość oferowania usług zarówno doradztwa jak i szacowania nieruchomości.

Moja oferta obejmuje wycenę nieruchomości:

 • gruntowych niezabudowanych,

 • gruntowych zabudowanych,

 • lokalowych,

 • rolnych,

 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

 • innych praw związanych z nieruchomościami.

Wyceny sporządzane są dla różnych celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,

 • określenia ceny kupna-sprzedaży,

 • celów księgowych,

 • podziału majątku,

 • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,

 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,

 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.

Przy sporządzaniu operatów szacunkowych działam na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Cena świadczenia usługi ustalana jest indywidualnie w oparciu o szereg czynników właściwych dla danej nieruchomości i rodzaju wyceny, do głównych należy rodzaj nieruchomości, cel wyceny oraz kompletność dokumentacji posiadanej przez Klienta.

 

 

 

 

 


 
rzeczoznawca majątkowy Płońsk, rzeczoznawca majątkowy Pułtusk, rzeczoznawca majątkowy Nowy Dwór Mazowiecki, wycena nieruchomości Płońsk, wycena nieruchomości Pułtusk,
wycena nieruchomości Nowy Dwór Mazowiecki, operat szacunkowy Płońsk, operat szacunkowy Pułtusk, operat szacunkowy Nowy Dwór Mazowiecki, geodeta Nowy Dwór Mazowiecki,