O Firmie

Wyceny i Doradztwo Paulina Witkowska to firma, która działa na rynku nieruchomości od marca 2012r.

Właścicielką jestem ja Paulina Witkowska.

Na rynku nieruchomości oficjalnie istnieję od niedawna ale problematyka związana z nim towarzyszy mi od momentu podjęcia studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej o specjalizacji Kataster i Gospodarka Nieruchomościami. 

Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomościami rozpoczęłam zajęcia praktyczne umożliwiające mi zdobycie uprawnień zawodowych.

W latach 2005 - 2008 pracowałam w jednej z wiodących na rynku warszawskim firm związanych z wyceną nieruchomości na stanowisku specjalisty do spraw wyceny nieruchomości. Z uwagi na bardzo intensywny rozwój rynku nieruchomości i tzw. "boom gospodarczy" w tym okresie sporządziłam ponad 1.000 operatów szacunkowych. Bardzo duże doświadczenie zdobyte w trakcie tego okresu procentuje do dziś. Wiem, że dla Klienta najważniejsze jest to aby usługa była wykonana szybko i dobrze.

W latach 2008 - 2011 pracowałam w centrali jednego z banków na stanowisku analityka do spraw wycen nieruchomości. Do moich obowiązków należało sprawdzanie czy nieruchomość może stanowić przedmiot zabezpieczenia zarówno pod względem prawnym jak i technicznym, czyli tak naprawdę weryfikacja dostarczonych operatów szacunkowych. Praca "po drugiej stronie barykady" pozwala mi inaczej spojrzeć na sporządzane przeze mnie opracowania, bo wiem czego wymagają banki.

Uprawnienia zawodowe nr 4994 zdobyłam w marcu 2010r.

Moim zadaniem jest świadczenie najwyższej jakości usługi w zakresie wycen nieruchomości i doradztwa, jak również wspieranie Klientów w dokonywaniu ważnych decyzji związanych z rynkiem nieruchomości. Bogate doświadczenie poparte wieloletnią praktyką sprawia, że jestem wiarygodnym partnerem. Nieustannie rozwijam swoje kompetencje (biorę udział w szeregu szkoleń) i dbam o wysoką jakość świadczonych przeze mnie usług.

W 2010r. ukończyłam kurs specjalistyczny "Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności" zakończony zdanym egzaminem i wpisem na listę certyfikowanych rzeczoznawców majątkowych prowadzoną przez Związek Banków Polskich.

Prywatnie jestem żoną oraz matką trójki dzieci. Posiadanie własnej rodziny pozwala mi świetnie zagospodarować czas, wybrać między tym co trzeba zrobić natychmiast a tym co może chwilę poczekać.